SDH Ontbijtsessie: Cultuurverandering en leiderschap

SDH Ontbijtsessie: Cultuurverandering en leiderschap

Wat zijn de zichtbare & onzichtbare krachten

Op 7 december organiseerde SDH een ontbijtsessie voor managers uit de voedingsmiddelenindustrie.

 Gastspreker Dick de Brouwer leidde een discussie over cultuurverandering en leiderschap in de industrie. Dick stapte na een carrière van ruim 20 jaar bij Mars inc. over naar familiebedrijf en private label voedingsmiddelenproducent Coroos Conserven.

Stelling

Op basis van voorbeelden uit zijn eigen productieomgeving legde Dick de aanwezigen een stelling voor: De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle verandering is het juiste leiderschap op die klus.

Bij de aanwezige managers uit de voedingsmiddelenindustrie was de herkenning groot. Op welke wijze kun je succesvol innovaties en veranderingen doorvoeren in een groeiende organisatie? En wat is de rol van leiderschap daarbij?
Het juiste leiderschap is cruciaal. Maar de uitdaging zit in het bepalen welk type leiderschap nodig is in welke situatie.

Directief vs. coachend leiderschap

Elke manager zoekt naar de juiste balans tussen directief en coachend leiderschap. Directief leiderschap met een grote mate van autonomie kan zeer succesvol zijn, zeker wanneer er een grote verandering moet worden bewerkstelligd. Daar staat tegenover dat directief leiderschap is beperkt tot een bepaalde bedrijfsgrootte.

Coachend leiderschap is juist noodzakelijk om bij grotere groei te kunnen blijven veranderen en verbeteren. De cultuur veranderen van een directief geleide organisatie is moeilijk en kost tijd, mensen zijn vaak te afwachtend, ondanks hun expertise.

Eigenaarschap, autonomie en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten om als team succesvol te zijn.

Definiëren van succesvolle verandering

Definiëren wat een succesvolle verandering is, is een tweede cruciaal punt.

Door de veranderingen concreet te maken en mensen te betrekken moet er op elk niveau individueel leiderschap ontstaan; iedereen moet verschil willen maken. Draagvlak voor verandering en verbetering is een belangrijke succesfactor. Daarnaast moet leiderschap er ook voor zorgen dat iedereen zijn rol goed invult. “Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden.” Aldus één van de aanwezigen.

Een groep medewerkers moet hun aandeel in het geheel zien, zodat het vereiste draagvlak ontstaat. Ten slotte is borging de uiteindelijke sleutel om een verandering ook op termijn succesvol te laten zijn. Een facilitator die het proces blijft borgen kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. Leiders moeten niet compenseren maar faciliteren. Door de verantwoordelijkheden terug te blijven leggen bij het team en standaarden af te dwingen.

Toegevoegde waarde SDH ontbijtsessie

Deze editie van de ontbijtsessie stond in het teken van leiderschap in de voedingsmiddelenindustrie. De focus leverde nog meer op dan alleen inhoudelijk waardevolle discussie voor de aanwezigen. “Discussies op dit niveau kunnen netwerkevenementen mij niet bieden, dit heeft voor mij echt toegevoegde waarde” gaf één van de aanwezigen aan. De discussie wordt voortgezet in een vervolgsessie die één van de aanwezigen organiseert voor de groep die deze ontbijtsessie bijwoonde.

 

 

Kennissessie – BrandLoyalty: Het begint en eindigt met Data

Kennissessie – BrandLoyalty: Het begint en eindigt met Data

Het begint en eindigt met Data
Ruud Jansen – Hoofd Business Intelligence, BrandLoyalty

BrandLoyalty is een internationale speler in loyaliteitsprogramma’s voor foodretailers en  verantwoordelijk voor spaarprogramma’s in 30.000 winkels in 50 landen. Ruud Jansen is Hoofd Business Intelligence bij BrandLoyalty en licht toe welke belangrijke rol data in de foodretailbranche van vandaag spelen.

In de foodretailbranche gaan de ontwikkelingen snel; consumenten zijn kritisch en prijsgericht,  het oude speelveld van discounters en high service spelers verandert in hoog tempo doordat de verschillen in kwaliteit steeds kleiner worden.

In andere branches staan nieuwe spelers op met disruptieve businessmodellen; Facebook creëert geen content, Alibaba heeft geen voorraden, Uber geen taxi’s en Airbnb geen vastgoed. Wat hebben deze succesvolle ondernemingen wel? Datagedreven platforms die slim inspelen op de vraag van consumenten.

Business Intelligence levert in eerste instantie bewijsvoering voor de impact van de promoties van BrandLoyalty. Dit doen ze door data te verzamelen en te analyseren, samen met de retailers waar promoties lopen.  In de afgelopen jaren werden meer dan 3.000 acties wereldwijd geanalyseerd. ‘Big data’, die niet alleen het resultaat van een promotie weergeven, maar als geheel ook steeds meer voorspellende waarde bevatten voor toekomstige acties. Daarnaast leveren ‘small data’ vanuit Whatsapp groepen input voor nieuwe promoties en worden lopende acties bijgestuurd op basis van real-time data.
Retail verandert sneller dan ooit: het begint en eindigt met data!

De volgende stap voor de retailbranche? Amazon opent in 2017 de eerste supermarkt zonder kassa’s. Amazon GO! Introduceert ‘Just walk out technology’ je loopt letterlijk met je mandje vol boodschappen direct naar buiten.

De toekomst ligt in de handen van datagedreven bedrijven en de nieuwe leiders van deze bedrijven. De profielen van de toekomstige managers van deze bedrijven, zullen een belangrijk element als Business Intelligence moeten bevatten. Niet alleen in foodretail, maar in alle branches.

SDH ontbijtsessie – ZLTO: Boeren hebben een oplossing

SDH ontbijtsessie – ZLTO: Boeren hebben een oplossing

Op 13 september organiseerde SDH opnieuw een ontbijtsessie voor klanten en relaties. Ditmaal was Elies Lemkes-Straver, van ZLTO aan het woord. Als innovator en verandermanager met energie en visie kijkt ze met een nieuwe bril naar de organisatie en problematiek van de sector. Een paar jaar geleden maakte Elies de overstap van Brainport Development naar ZLTO, de ondernemersorganisatie van boeren en tuinders in ’s-Hertogenbosch. Ze bekleedt hier de rol van algemeen directeur. Een inspirerende ochtend over veranderingen en vernieuwing.

Deze ontbijtsessie had als thema Veranderingen in de agrarische sector: ‘boeren hebben een oplossing’. De agrarische sector in Nederland is verantwoordelijk voor een kwart van de export in Nederland ter waarde van 82,4 miljard euro. Maar; ook 44% van de groene energie wordt geproduceerd  door boeren. Tegenwoordig vervult de boer op zijn erf namelijk ook nieuwe rollen: niet enkel de productie van voedsel maar richt hij zich ook op groene energie, het aanbieden van zorg, recreatiemogelijkheden en natuurbeheer. Er is enerzijds sprake van schaalvergroting, anderzijds een focus op niches in de markt. Duurzaamheid wordt een vaste waarde en transparantie is belangrijk. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar op om dit makkelijker te maken: van zelfsturende tractor tot precisie landbouw, kortom Smart Farming. ZLTO wil als brancheorganisatie een voortrekkersrol vervullen om boeren in deze snelle veranderingen begeleiden zodat zij vanuit hun kracht kunnen blijven ondernemen.

Er is een sterke verbinding tussen de boer/tuinder en de maatschappij. De aandachtsgebieden van ZLTO zijn hieraan gerelateerd; klimaat, voedselzekerheid en gezondheid en een vitaal platteland met als belangrijkste randvoorwaarde om hieraan invulling te geven: Boerenkracht door vakmanschap, ondernemerschap en innovatie, Big Data etc. De branche worstelt ondertussen met vergrijzing, nieuwe marktmodellen en maatschappelijke druk. Daarom focust ZLTO op samen vernieuwend boeren: enerzijds Slim Boeren met een beter rendement door te verbinden met andere sectoren als design, hightech, logistiek, marketing, chemie en energie, anderzijds Samen Boeren, waar ook nieuwe verdienmodellen bij horen, waarin zorgboerderijen, recreatie en onderwijs een rol spelen. Door deze ontwikkelingen verandert ZLTO van belangenbehartigingsorganisatie naar een ondernemersorganisatie die staat voor de belangen van boeren en tuinders. Elies voorspelt dat de agrarische sector er over 10 jaar echt anders uit zal zien met ook andere leiders die de branche met nieuwe inzichten naar de toekomst brengen.

Kennissessie: Ontwikkelingen Foodservice en Foodretail 

Kennissessie: Ontwikkelingen Foodservice en Foodretail 

Door: Jan-Willem Grievink, Directeur Foodservice Instituut Nederland.

In een enerverende kennissessie heeft Jan-Willem Grievink een inkijkje gegeven in de grote trends die de foodretail beïnvloeden op dit moment. Consumentengedrag  verandert onder invloed van veranderingen in de samenleving zoals de invloed van sociale media, de opkomst van eenpersoons huishoudens en toenemende transparantie. Consumenten brengen minder tijd in de keuken door, maar zijn tegelijk meer geïnteresseerd in gezondheid, lokale producten, duurzaamheid en fair trade. Foodtrends waar  supermarkten op in proberen te spelen met innovaties. De consument bepaalt, in dit nieuwe tijdsgewricht

De werving van de juiste coöperatiedirecteur: een vak apart

De werving van de juiste coöperatiedirecteur: een vak apart

Het werven van een coöperatiedirecteur kent zijn eigen uitdagingen. De coöperatie is van, voor en vooral door de leden, dus de directeur moet juist de verbinding maken tussen de ledeninzichten en die van zichzelf. Een belangrijke rol, als medebestuurder naast een RvC. Maar ook moet hij goede bedrijfskundige kennis meenemen aan tafel. Het schaap met de 5 poten dus?

Door: SDH’s Frans Haarmans in gesprek met Theo Koekkoek, voorzitter van de RvC van Agrifirm en Puck Dinjens, arbeids- en organisatiepsycholoog en veranderkundige.

Verbinder en facilitator
Een belangrijk kenmerk van coöperaties is de verbinding van de onderneming met de leden. Dat vraagt van de coöperatiedirecteur sociale intelligentie, zodat hij zich kan invoelen in de leden en in staat is een brug te slaan tussen lid en coöperatie.

“In de coöperatie staan de belangen van de stakeholders veel meer op de voorgrond dan bij een andere ondernemingsvorm,” aldus Puck. “Daarmee staat de directeur automatisch wat meer in de schaduw. Bij iedere beslissing die hij neemt, moet hij zich bewust zijn van het belang van de leden, de wijze waarop leden betrokken worden en de verantwoording naar de leden toe.”

Frans: “Qua bedrijfsvoering lijken coöperaties misschien sterk op andere ondernemingen. De coöperatie kent echter een sterke lange termijn focus en dat houdt ook in dat de coöperatiedirecteur over het algemeen wat minder drang naar risico’s zal hebben. Daarnaast worden verschillen veroorzaakt doordat de coöperatie ten dienste staat van de belangen van de leden. De coöperatie is een middel en geen doel op zich. Daarbij past een vorm van faciliterend leiderschap.”

“Daarnaast moet een coöperatiedirecteur veel zelfreflectie hebben,” vult Puck aan. “Hij moet niet alleen in staat zijn om kritisch naar zichzelf te kijken, maar zelfs bereid zijn om tegenmachten in de coöperatie en het managementteam te organiseren.”

The right person for the right job
Voor een dergelijke zware functie zijn de vereiste kwalificaties niet alleen aangeleerde vaardigheden. De persoonlijkheid van een kandidaat is heel belangrijk om mee te nemen in de selectie. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk goed in beeld te brengen wat de drijfveren van een kandidaat zijn en te onderzoeken of hij in staat is te verbinden. Bij het opstellen van het profiel wordt daar zeker aandacht aan besteed. Maar naast deze coöperatieve aspecten is ook het bedrijfskundige van belang. “Het liefst wil je al die eigenschappen terugzien in één kandidaat. Als je als coöperatie het zwaartepunt bij het bedrijfskundige legt – wat vaak gebeurt – neem je een risico, omdat juist de coöperatieve context bepalend is voor het slagen in de rol als directeur.”, aldus Frans.

Balans in de directie
In coöperaties met het RvC model hebben de commissarissen een belangrijke taak. Zij moeten goed hun voelhorens in de organisatie leggen om te toetsen hoe de directeur functioneert. Theo Koekkoek heeft hier ervaring mee uit de eerste hand. “Bestaat het directieteam uit ja-knikkers of juist uit tegenmachten? Geeft hij ruimte en podium aan zijn collega’s of trekt hij alle successen naar zichzelf toe? De commissaris moet ervoor zorgen dat er een goed team staat en er een goed plan is. Dat team moet vervolgens met dat plan aan de slag.”

De selectie van de directeur is daarmee een van belangrijkste taken van de commissaris. ”Als de juiste persoon wordt gevonden, dan wordt je werk als commissaris makkelijker,” geeft Theo aan. “In de selectiegesprekken stel ik mezelf ook altijd de vraag hoe de kandidaat het bij een lid aan de keukentafel zou doen. Spreekt hij de taal, kan hij luisteren, kan hij verbinden?”

En met de keuze van de juiste kandidaat ben je er nog niet. SDH geeft veel aandacht aan het onboarding-proces. De nadruk in de inwerkperiode ligt vaak op de bedrijfstechnische taken. Maar juist bij de coöperatie is de cultuur en ledenoriëntatie erg belangrijk. “Daar hoort bij dat de nieuwe directeur bij leden langsgaat en ook bij cultuurbewakers”, aldus Theo.

Vervolgens moet er regelmatig gekeken worden of de match nog goed is. In de NCR-code wordt voor de coöperatiedirecteur een zittingstermijn van 4 jaar genoemd die vervolgens steeds verlengd kan worden. Zo’n termijn kan helpen omdat je een expliciete evaluatie creëert en het zorgt voor bewustzijn van het feit dat de match per definitie tijdelijk is. Frans voegt nog toe: “En ook dat toont weer aan dat de drijfveer van een coöperatiedirecteur vaak wezenlijk anders is dan die van een andere ondernemingsvorm.”

SDH Ontbijtsessie – private equity

SDH Ontbijtsessie – private equity

 

31 maart organiseerde SDH een ontbijtsessie met als onderwerp Private Equity. Een bijzonder actueel onderwerp in de media, waar veel topmanagers en bestuurders inmiddels ook zelf de nodige ervaring mee hebben.Onder grote belangstelling gaf Bas Becks een interessante inkijk in de wereld van de private equity sector en de verhalen achter de krantenkoppen.

“Kwaliteit van het management is key om succes te creëren.” Bas Becks, Partner Parcom Capital

De rol van private equity fondsen als investeerders is afgelopen jaren gestaag toegenomen. Enerzijds door de grotere terughoudendheid van banken en maar ook als alternatief voor een beursgang. Naast de werkwijze van private equity bedrijven in het selecteren en optimaliseren van bedrijven, ging Bas Becks ook uitgebreid in op de rol van het management.

Het verschil tussen succes en mislukking van een investeringstraject in de private equity sector is soms erg klein. Er wordt mede daarom bijzonder veel waarde gehecht aan de kwaliteit van het management van een bedrijf. De kennis, betrokkenheid en cultuur binnen het management blijken van doorslaggevende waarde voor het succes van een onderneming.

Een interessante parallel in de manier waarop er vanuit vakgebieden van executive search en private equity naar management en talent wordt gekeken.