Ontbijtsessie: Family vs. publicly owned companies: how to get the best out of both worlds?

Ontbijtsessie: Family vs. publicly owned companies: how to get the best out of both worlds?

Donderdag 19 april organiseerde SDH een ontbijtbijeenkomst rond het thema organizational development, met speciale focus op de verschillen tussen familiebedrijven en corporate geleide bedrijven. Centraal stond de vraag: wat kunnen we van elkaar leren; welke kenmerkende eigenschappen van de ander zouden we meer moeten benutten?

Over de gastsprekers

Gespreksleiders zijn Marcel Voets (Upane) en Lars Doyer (AWVN), beiden gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. Zo was Voets o.a. HR-directeur bij Procter&Gamble, Coca-Cola Enterprises, TomTom en Bavaria. Doyer is manager en senior consultant in het team Arbeidsverhoudingen van de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland), met een achtergrond als arbeidsjurist en trainer/coach/facilitator.

De 7 S’en van McKinsey

Aan de hand van de zeven S’en van McKinsey schetsen Voets en Doyer kort de meest kenmerkende karakteristieken van enerzijds family-owned companies en anderzijds de publicly-owned en de ‘best of both worlds’ zoals zij die zien. Zo komen achtereenvolgens aan de orde: Shared values, Strategy, Structure, Systems and Processes, Staff, Skills en Style. “Wat herken je?”, vragen ze de tafelgenoten. Zo ontstaat een geanimeerde uitwisseling van kennis en ervaringen.

Toegevoegde waarde SDH ontbijtsessie

“Inspirerend om op deze manier ervaringen met elkaar uit te wisselen”, aldus de deelnemers na afloop. “Veel van de beschreven theorie kunnen we onderbouwen vanuit eigen ervaring. Prettig om elkaar op deze manier, puttend uit eigen praktijk, aan te kunnen vullen.”

Download hier het complete verslag van de ontbijtsessie.

SDH Ontbijtsessie: Cultuurverandering en leiderschap

SDH Ontbijtsessie: Cultuurverandering en leiderschap

Wat zijn de zichtbare & onzichtbare krachten

Op 7 december organiseerde SDH een ontbijtsessie voor managers uit de voedingsmiddelenindustrie.

 Gastspreker Dick de Brouwer leidde een discussie over cultuurverandering en leiderschap in de industrie. Dick stapte na een carrière van ruim 20 jaar bij Mars inc. over naar familiebedrijf en private label voedingsmiddelenproducent Coroos Conserven.

Stelling

Op basis van voorbeelden uit zijn eigen productieomgeving legde Dick de aanwezigen een stelling voor: De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle verandering is het juiste leiderschap op die klus.

Bij de aanwezige managers uit de voedingsmiddelenindustrie was de herkenning groot. Op welke wijze kun je succesvol innovaties en veranderingen doorvoeren in een groeiende organisatie? En wat is de rol van leiderschap daarbij?
Het juiste leiderschap is cruciaal. Maar de uitdaging zit in het bepalen welk type leiderschap nodig is in welke situatie.

Directief vs. coachend leiderschap

Elke manager zoekt naar de juiste balans tussen directief en coachend leiderschap. Directief leiderschap met een grote mate van autonomie kan zeer succesvol zijn, zeker wanneer er een grote verandering moet worden bewerkstelligd. Daar staat tegenover dat directief leiderschap is beperkt tot een bepaalde bedrijfsgrootte.

Coachend leiderschap is juist noodzakelijk om bij grotere groei te kunnen blijven veranderen en verbeteren. De cultuur veranderen van een directief geleide organisatie is moeilijk en kost tijd, mensen zijn vaak te afwachtend, ondanks hun expertise.

Eigenaarschap, autonomie en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten om als team succesvol te zijn.

Definiëren van succesvolle verandering

Definiëren wat een succesvolle verandering is, is een tweede cruciaal punt.

Door de veranderingen concreet te maken en mensen te betrekken moet er op elk niveau individueel leiderschap ontstaan; iedereen moet verschil willen maken. Draagvlak voor verandering en verbetering is een belangrijke succesfactor. Daarnaast moet leiderschap er ook voor zorgen dat iedereen zijn rol goed invult. “Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden.” Aldus één van de aanwezigen.

Een groep medewerkers moet hun aandeel in het geheel zien, zodat het vereiste draagvlak ontstaat. Ten slotte is borging de uiteindelijke sleutel om een verandering ook op termijn succesvol te laten zijn. Een facilitator die het proces blijft borgen kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. Leiders moeten niet compenseren maar faciliteren. Door de verantwoordelijkheden terug te blijven leggen bij het team en standaarden af te dwingen.

Toegevoegde waarde SDH ontbijtsessie

Deze editie van de ontbijtsessie stond in het teken van leiderschap in de voedingsmiddelenindustrie. De focus leverde nog meer op dan alleen inhoudelijk waardevolle discussie voor de aanwezigen. “Discussies op dit niveau kunnen netwerkevenementen mij niet bieden, dit heeft voor mij echt toegevoegde waarde” gaf één van de aanwezigen aan. De discussie wordt voortgezet in een vervolgsessie die één van de aanwezigen organiseert voor de groep die deze ontbijtsessie bijwoonde.

 

 

Kennissessie – BrandLoyalty: Het begint en eindigt met Data

Kennissessie – BrandLoyalty: Het begint en eindigt met Data

Het begint en eindigt met Data
Ruud Jansen – Hoofd Business Intelligence, BrandLoyalty

BrandLoyalty is een internationale speler in loyaliteitsprogramma’s voor foodretailers en  verantwoordelijk voor spaarprogramma’s in 30.000 winkels in 50 landen. Ruud Jansen is Hoofd Business Intelligence bij BrandLoyalty en licht toe welke belangrijke rol data in de foodretailbranche van vandaag spelen.

In de foodretailbranche gaan de ontwikkelingen snel; consumenten zijn kritisch en prijsgericht,  het oude speelveld van discounters en high service spelers verandert in hoog tempo doordat de verschillen in kwaliteit steeds kleiner worden.

In andere branches staan nieuwe spelers op met disruptieve businessmodellen; Facebook creëert geen content, Alibaba heeft geen voorraden, Uber geen taxi’s en Airbnb geen vastgoed. Wat hebben deze succesvolle ondernemingen wel? Datagedreven platforms die slim inspelen op de vraag van consumenten.

Business Intelligence levert in eerste instantie bewijsvoering voor de impact van de promoties van BrandLoyalty. Dit doen ze door data te verzamelen en te analyseren, samen met de retailers waar promoties lopen.  In de afgelopen jaren werden meer dan 3.000 acties wereldwijd geanalyseerd. ‘Big data’, die niet alleen het resultaat van een promotie weergeven, maar als geheel ook steeds meer voorspellende waarde bevatten voor toekomstige acties. Daarnaast leveren ‘small data’ vanuit Whatsapp groepen input voor nieuwe promoties en worden lopende acties bijgestuurd op basis van real-time data.
Retail verandert sneller dan ooit: het begint en eindigt met data!

De volgende stap voor de retailbranche? Amazon opent in 2017 de eerste supermarkt zonder kassa’s. Amazon GO! Introduceert ‘Just walk out technology’ je loopt letterlijk met je mandje vol boodschappen direct naar buiten.

De toekomst ligt in de handen van datagedreven bedrijven en de nieuwe leiders van deze bedrijven. De profielen van de toekomstige managers van deze bedrijven, zullen een belangrijk element als Business Intelligence moeten bevatten. Niet alleen in foodretail, maar in alle branches.

SDH ontbijtsessie – ZLTO: Boeren hebben een oplossing

SDH ontbijtsessie – ZLTO: Boeren hebben een oplossing

Op 13 september organiseerde SDH opnieuw een ontbijtsessie voor klanten en relaties. Ditmaal was Elies Lemkes-Straver, van ZLTO aan het woord. Als innovator en verandermanager met energie en visie kijkt ze met een nieuwe bril naar de organisatie en problematiek van de sector. Een paar jaar geleden maakte Elies de overstap van Brainport Development naar ZLTO, de ondernemersorganisatie van boeren en tuinders in ’s-Hertogenbosch. Ze bekleedt hier de rol van algemeen directeur. Een inspirerende ochtend over veranderingen en vernieuwing.

Deze ontbijtsessie had als thema Veranderingen in de agrarische sector: ‘boeren hebben een oplossing’. De agrarische sector in Nederland is verantwoordelijk voor een kwart van de export in Nederland ter waarde van 82,4 miljard euro. Maar; ook 44% van de groene energie wordt geproduceerd  door boeren. Tegenwoordig vervult de boer op zijn erf namelijk ook nieuwe rollen: niet enkel de productie van voedsel maar richt hij zich ook op groene energie, het aanbieden van zorg, recreatiemogelijkheden en natuurbeheer. Er is enerzijds sprake van schaalvergroting, anderzijds een focus op niches in de markt. Duurzaamheid wordt een vaste waarde en transparantie is belangrijk. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar op om dit makkelijker te maken: van zelfsturende tractor tot precisie landbouw, kortom Smart Farming. ZLTO wil als brancheorganisatie een voortrekkersrol vervullen om boeren in deze snelle veranderingen begeleiden zodat zij vanuit hun kracht kunnen blijven ondernemen.

Er is een sterke verbinding tussen de boer/tuinder en de maatschappij. De aandachtsgebieden van ZLTO zijn hieraan gerelateerd; klimaat, voedselzekerheid en gezondheid en een vitaal platteland met als belangrijkste randvoorwaarde om hieraan invulling te geven: Boerenkracht door vakmanschap, ondernemerschap en innovatie, Big Data etc. De branche worstelt ondertussen met vergrijzing, nieuwe marktmodellen en maatschappelijke druk. Daarom focust ZLTO op samen vernieuwend boeren: enerzijds Slim Boeren met een beter rendement door te verbinden met andere sectoren als design, hightech, logistiek, marketing, chemie en energie, anderzijds Samen Boeren, waar ook nieuwe verdienmodellen bij horen, waarin zorgboerderijen, recreatie en onderwijs een rol spelen. Door deze ontwikkelingen verandert ZLTO van belangenbehartigingsorganisatie naar een ondernemersorganisatie die staat voor de belangen van boeren en tuinders. Elies voorspelt dat de agrarische sector er over 10 jaar echt anders uit zal zien met ook andere leiders die de branche met nieuwe inzichten naar de toekomst brengen.