SDH Ontbijtsessie: Cultuurverandering en leiderschap

SDH Ontbijtsessie: Cultuurverandering en leiderschap

Wat zijn de zichtbare & onzichtbare krachten

Op 7 december organiseerde SDH een ontbijtsessie voor managers uit de voedingsmiddelenindustrie.

 Gastspreker Dick de Brouwer leidde een discussie over cultuurverandering en leiderschap in de industrie. Dick stapte na een carrière van ruim 20 jaar bij Mars inc. over naar familiebedrijf en private label voedingsmiddelenproducent Coroos Conserven.

Stelling

Op basis van voorbeelden uit zijn eigen productieomgeving legde Dick de aanwezigen een stelling voor: De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle verandering is het juiste leiderschap op die klus.

Bij de aanwezige managers uit de voedingsmiddelenindustrie was de herkenning groot. Op welke wijze kun je succesvol innovaties en veranderingen doorvoeren in een groeiende organisatie? En wat is de rol van leiderschap daarbij?
Het juiste leiderschap is cruciaal. Maar de uitdaging zit in het bepalen welk type leiderschap nodig is in welke situatie.

Directief vs. coachend leiderschap

Elke manager zoekt naar de juiste balans tussen directief en coachend leiderschap. Directief leiderschap met een grote mate van autonomie kan zeer succesvol zijn, zeker wanneer er een grote verandering moet worden bewerkstelligd. Daar staat tegenover dat directief leiderschap is beperkt tot een bepaalde bedrijfsgrootte.

Coachend leiderschap is juist noodzakelijk om bij grotere groei te kunnen blijven veranderen en verbeteren. De cultuur veranderen van een directief geleide organisatie is moeilijk en kost tijd, mensen zijn vaak te afwachtend, ondanks hun expertise.

Eigenaarschap, autonomie en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten om als team succesvol te zijn.

Definiëren van succesvolle verandering

Definiëren wat een succesvolle verandering is, is een tweede cruciaal punt.

Door de veranderingen concreet te maken en mensen te betrekken moet er op elk niveau individueel leiderschap ontstaan; iedereen moet verschil willen maken. Draagvlak voor verandering en verbetering is een belangrijke succesfactor. Daarnaast moet leiderschap er ook voor zorgen dat iedereen zijn rol goed invult. “Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden.” Aldus één van de aanwezigen.

Een groep medewerkers moet hun aandeel in het geheel zien, zodat het vereiste draagvlak ontstaat. Ten slotte is borging de uiteindelijke sleutel om een verandering ook op termijn succesvol te laten zijn. Een facilitator die het proces blijft borgen kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. Leiders moeten niet compenseren maar faciliteren. Door de verantwoordelijkheden terug te blijven leggen bij het team en standaarden af te dwingen.

Toegevoegde waarde SDH ontbijtsessie

Deze editie van de ontbijtsessie stond in het teken van leiderschap in de voedingsmiddelenindustrie. De focus leverde nog meer op dan alleen inhoudelijk waardevolle discussie voor de aanwezigen. “Discussies op dit niveau kunnen netwerkevenementen mij niet bieden, dit heeft voor mij echt toegevoegde waarde” gaf één van de aanwezigen aan. De discussie wordt voortgezet in een vervolgsessie die één van de aanwezigen organiseert voor de groep die deze ontbijtsessie bijwoonde.