SDH ontbijtsessie – ZLTO: Boeren hebben een oplossing

SDH ontbijtsessie – ZLTO: Boeren hebben een oplossing

Op 13 september organiseerde SDH opnieuw een ontbijtsessie voor klanten en relaties. Ditmaal was Elies Lemkes-Straver, van ZLTO aan het woord. Als innovator en verandermanager met energie en visie kijkt ze met een nieuwe bril naar de organisatie en problematiek van de sector. Een paar jaar geleden maakte Elies de overstap van Brainport Development naar ZLTO, de ondernemersorganisatie van boeren en tuinders in ’s-Hertogenbosch. Ze bekleedt hier de rol van algemeen directeur. Een inspirerende ochtend over veranderingen en vernieuwing.

Deze ontbijtsessie had als thema Veranderingen in de agrarische sector: ‘boeren hebben een oplossing’. De agrarische sector in Nederland is verantwoordelijk voor een kwart van de export in Nederland ter waarde van 82,4 miljard euro. Maar; ook 44% van de groene energie wordt geproduceerd  door boeren. Tegenwoordig vervult de boer op zijn erf namelijk ook nieuwe rollen: niet enkel de productie van voedsel maar richt hij zich ook op groene energie, het aanbieden van zorg, recreatiemogelijkheden en natuurbeheer. Er is enerzijds sprake van schaalvergroting, anderzijds een focus op niches in de markt. Duurzaamheid wordt een vaste waarde en transparantie is belangrijk. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar op om dit makkelijker te maken: van zelfsturende tractor tot precisie landbouw, kortom Smart Farming. ZLTO wil als brancheorganisatie een voortrekkersrol vervullen om boeren in deze snelle veranderingen begeleiden zodat zij vanuit hun kracht kunnen blijven ondernemen.

Er is een sterke verbinding tussen de boer/tuinder en de maatschappij. De aandachtsgebieden van ZLTO zijn hieraan gerelateerd; klimaat, voedselzekerheid en gezondheid en een vitaal platteland met als belangrijkste randvoorwaarde om hieraan invulling te geven: Boerenkracht door vakmanschap, ondernemerschap en innovatie, Big Data etc. De branche worstelt ondertussen met vergrijzing, nieuwe marktmodellen en maatschappelijke druk. Daarom focust ZLTO op samen vernieuwend boeren: enerzijds Slim Boeren met een beter rendement door te verbinden met andere sectoren als design, hightech, logistiek, marketing, chemie en energie, anderzijds Samen Boeren, waar ook nieuwe verdienmodellen bij horen, waarin zorgboerderijen, recreatie en onderwijs een rol spelen. Door deze ontwikkelingen verandert ZLTO van belangenbehartigingsorganisatie naar een ondernemersorganisatie die staat voor de belangen van boeren en tuinders. Elies voorspelt dat de agrarische sector er over 10 jaar echt anders uit zal zien met ook andere leiders die de branche met nieuwe inzichten naar de toekomst brengen.