Over ons

Het aantrekken van management is een investering die bepalend is voor het toekomstige succes van de onderneming. Dit vraagt om een businesspartner die weet wat er speelt en welk type leider de verwachtingen kan waarmaken. SDH begrijpt de dynamiek van de markt en kan daardoor een lange termijnmatch maken die zowel voor de onderneming als de kandidaat de ambities invult.

icons-sdh_analyse-ondernemingsprofiel

Analyse ondernemingsprofiel

Om tot de perfecte match te komen, analyseren we de kandidaten én de omgeving. Wat zijn de organisatiedoelen voor de komende tijd? Welke strategisch leider brengt u daar? SDH is de juiste gesprekspartner om het profiel echt glashelder te krijgen en om kandidaten op hun merites te beoordelen. De uitkomst is een logisch gevolg van de procedures en het creatieve denkwerk. Herkennen welke leider de doelstellingen zal realiseren is ons vak.

Identificatie top kandidaten

SDH zoekt actief naar kandidaten. Onze researchers zijn creatief en inventief in het vinden van de meest geschikte mensen. Die komen uit het eigen kwalitatieve netwerk of zijn een resultaat van de gedreven zoekprestaties van ons team. Kandidaten van wie wij verwachten dat ze daadwerkelijk de juiste waarde toevoegen aan het bedrijf, worden vervolgens op subtiele én degelijke manier benaderd. Die ene geschikte kandidaat vinden en deze bij de opdrachtgever aan tafel krijgen, daar zijn we goed in.

“Wanneer een kandidaat bij een opdrachtgever na een jaar nog steeds op zijn plek is of doorgroeit, weet je dat een match echt succesvol is.” – Jeroen Opbroek

icons-sdh_identificatie-topkandidaten
icons-sdh_lange-termijn

Lange termijn

Een topmanager aanstellen is één van de belangrijkste investeringsbeslissingen in een organisatie. De juiste match is voor beide partijen van eminent belang: iemand die goed past én de klus gaat klaren. Daarom ligt onze focus op een match die ook op langere termijn standhoudt. Wij geloven niet in succesvolle carrièrestappen van twee jaar.

“Wij halen iemand binnen die kan zaaien én oogsten.”  – Hans Becks

icons-sdh_herkenning-of-verrassing

Herkenning of verrassing

Ondernemingen in consumer markets opereren succesvoller met een MT waarin persoonlijkheden elkaar aanvullen en in een gezonde competitie samen doelen realiseren. Diversiteit en inclusiviteit in de top garanderen overzicht en oplossingen in turbulente markten. Daarom focussen wij op die competenties en karakters die de onderneming echt verder helpen. Zo vinden wij samen de verfrissende en verrassende leider die het verschil gaat maken.

Onboarding proces

SDH Executive Search bouwt mee aan ambitieuze, evenwichtige organisaties. Wij ondersteunen opdrachtgevers niet alleen bij het vinden van die passende, authentieke bestuurder. Wij hebben ook oog voor een voorspoedige start van de kandidaat in het bedrijf. Een professioneel begeleid onboarding programma voorkomt afbreukrisico’s. SDH is hierin leidend en waar nodig laten wij ons bijstaan door externe professionals.

“Samen met de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke keuze geeft het beste resultaat.” – Anja Spaans

icons-sdh_onboarding-process
icons-sdh_strategische-samenwerking

Strategische samenwerking

Krachten bundelen, aanpakken, samenwerken en partnerships daar gelooft SDH Executive Search in. Door onze focus op de kernactiviteit van executive search kunnen we daarin excelleren. Wij werken strategisch samen met zorgvuldig geselecteerde partners met expertise in aanvullende diensten zoals coaching, onboarding, assessments, strategie en functiewaardering.