Sectoren

Excellente mensen vinden die leiding gaan geven in de Europese markten. Ons vak is zo complex geworden dat het noodzakelijk is om focus aan te brengen met de juiste kennis van kandidaten en opdrachtgevers. Daarop spitst de executive search van SDH zich dan ook toe: welke leiders gaan het verschil maken in de sectoren agrifood, consumergoods en professional services? Wij kennen en begrijpen de markt.

Posities

Wij bemiddelen mensen voor topposities in familiebedrijven en midden-  en grootbedrijven. Mensen met oog voor expansie en duurzaamheid. Met hart voor de vakkenvuller en de aandeelhouder, met inzicht in retail en distributie en met visie op gentechnologie en biologische teelt.

  • Strategische leiders die kansen benutten in mondiale markten en/of markten in transitie.
  • Hardwerkende ‘machers’ die internationale groei in goede banen leiden.
  • Game changers die een verrassende draai geven aan de toekomst van de divisie.
  • Pure concern CEO’s die na een reeks acquisities consolidatie brengen.
  • Toezichthouders die met wijsheid en ervaring directies terzijde staan en zowel mondiaal als regionaal kunnen werken en denken.

 “Wij kennen de bedrijfssectoren tot in de haarvaten, waardoor we uitstekend kunnen inschatten wie waar succesvol gaat worden.” – Frans Haarmans

icons-sdh_herkenning-of-verrassing
icons-sdh_lange-termijn

Uitdagingen

Duurzame productie, wereldwijde samenwerking en ketenintegratie zijn thema’s in alle consumentenmarkten. Digitalisering en mobiel internet creëren disruptieve innovatie. Ketens overlappen elkaar of schuiven in elkaar. Schakels worden overgeslagen, marktaandelen smelten weg. Die turbulentie brengt ook nieuwe vormen van ondernemerschap en dus kansen. Deze veranderingen vragen om een adequate invulling van de bijbehorende management profielen.

Internationaal

Organisaties moeten snel anticiperen op veranderende omstandigheden, zowel op de wereldmarkt als in regionale markten. SDH vindt hierbij de authentieke leiders die trends en lange termijnontwikkelingen signaleren, begrijpen en vertalen naar concernstrategie. En die weten wat de operationele en uitvoerende impact is van hun strategische lijnen.

icon-international
icon-professional-services

Toezichthouders

De complexiteit van het ondernemen in beweeglijke markten vraagt om wijze en ervaren raadgevers. Vanuit het kwalitatief hoogwaardig netwerk van SDH selecteren wij voor ondernemingen gedreven toezichthouders, adviseurs en commissarissen die hun toezichtrol waarmaken. Vanuit inhoudelijke kennis en passend in de cultuur van de onderneming.